punte / metallo duro / senza fori

Diametro: 4
P4062466

PUNTE 3 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE

P463674

PUNTE 5 VOLTE IL DIAMETRO RINFORZATE