frese / metallo duro / hrc 65/70

Diametro: 10
E56S1000

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56S1001

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56S1002

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE

E56SS100

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI SFERICHE SCARICATA

E56T1000

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T1001

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T1002

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T1003

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56T1004

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE PER NERVATURE

E56TS1000

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53T0100

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53T0101

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53T0102

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53T0103

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53TSG100

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA GAMBO SMALL

E53TS100

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53TS101

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E53TS102

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI TORICHE SCARICATA

E4501000

FRESA CILINDRICA 6 TAGLIENTI TORICA SCARICATA ELICA 45°

E4501001

FRESA CILINDRICA 6 TAGLIENTI TORICA SCARICATA ELICA 45°

E4501002

FRESA CILINDRICA 6 TAGLIENTI TORICA SCARICATA ELICA 45°

E5610000

FRESE CILINDRICHE 2 TAGLIENTI

E5301000

FRESE CILINDRICHE 4 TAGLIENTI