frese / metallo duro / hrc 55

Diametro: 1
M5600010

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

M56XS100

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE MINIATURA

M56SLS10

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA SFERICA

M56SLS11

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA SFERICA

M56SLS12

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA SFERICA

M56P1000

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1001

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1002

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1003

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1004

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1005

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P1006

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56PS100

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS101

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS102

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS103

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS104

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS105

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS106

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS107

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS108

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS109

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS110

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M56PS111

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICA

M5500010

FRESE CILINDRICHE 3 TAGLIENTI ELICA 38°