frese / metallo duro / hrc 55

Diametro: 0.7
M56XS070

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE MINIATURA

M56P0700

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0701

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0702

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0703

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0704

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA

M56P0705

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANA