frese / metallo duro / hrc 30/45

Diametro: 14
H56M0140

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE NORMALE

H56L0140

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H56XL140

FRESA A 2 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H56MS140

FRESA A 2 TAGLIENTI SFERICA

H551M140

FRESA A 3 TAGLIENTI

H55L0140

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H45M0140

FRESA A 3 TAGLIENTI SERIE LUNGA 45°

H53M0140

FRESA A 4 TAGLIENTI

H53L0140

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE LUNGA

H53XL140

FRESA A 4 TAGLIENTI SERIE EXTRALUNGA

H5200140

FRESA MULTITAGLIENTI A SGROSSARE