frese / metallo duro / hrc 30/45

Diametro: 1.2
H5600120

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600121

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600122

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H5600123

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE PIANE

H56S0120

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE

H56S0121

FRESA A 2 TAGLIENTI PER NERVATURE SFERICHE